(+48) 600 703 200 ul. Floriańska 30, 31-021 Kraków  info@berryapartments24.com
REGULAMIN
Zapraszamy do zapoznania się z naszym regulaminem
REGULAMIN

Właściciele „Berry Apartments” ul. Floriańska 30, 31-021 Kraków będą wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Gości.

 1. Apartamenty w Berry Apartments wynajmowane są na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00.
 3. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu przyjmuje się, że apartament został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić wieczorem dnia poprzedzającego ostatni nocleg.
 5. „Berry Apartments” uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. „Berry Apartments” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do obsługi, co umożliwi niezwłoczną reakcję.
 7. „Berry Apartments” ma obowiązek zapewnić:
  •    Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  •    Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
  •    Profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  •   Wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie.
 8. Na życzenie Gościa „Berry Apartments” świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  •    Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  •    Przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Apartamentach,
  •    Pomoc w organizowaniu różnego rodzaju usług dodatkowych urozmaicających pobyt Gościa.
 9. „Berry Apartments” ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług, w zakresie określonym przepisami art. 846-851 Kodeksu Cywilnego.
 10. Gość powinien zawiadomić osobę odpowiedzialną za kontakt z klientem o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przeciwnym wypadku kosztami naprawy stwierdzonej szkody zostanie obciążony bezpośrednio Gość.
 11. Odpowiedzialność „Berry Apartments” z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie.
 12. „Berry Apartments” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa pozostawionego na parkingu samochodowym.
 13. Gość „Berry Apartments” ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, które powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 14. Każdorazowo, opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi
 15. Gość „Berry Apartments” nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 16. Osoby nie zameldowane w „Berry Apartments” mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00
 17. W „Berry Apartaments” obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00
 18. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług apartamentów nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. „Berry Apartments” może odmówić dalszego świadczenia usług osobom, które naruszą tę zasadę.
 19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 20. „Berry Apartments” może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu albo szkodę na osobie Gości, pracowników „Berry Apartments”, albo innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie apartamentów.
 21. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, „Berry Apartments” będą przechowywać te przedmioty przez 3 miesiące.

W razie potrzeby proszę kontaktować się z nami pod numerem: +48 889 720 702
Porozmawiaj z nami!

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości bądź pytania, chcą zarezerwować jeden z naszych apartamentów lub uzyskać więcej informacji na ich temat - poniżej znajdują się dane kontaktowe, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

facebook
Zobacz
bon